Dzień II

 

ANNA WIŚNIEWSKA

Koordynator projektu i sieci EURAXESS w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Moderator debaty „Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie”

Koordynator Projektu Naukowiec oraz od wielu lat zaangażowana w realizację programów europejskich związanych z edukacją i badaniami naukowymi: TEMPUS i ERASMUS, a obecnie H2020. Ewaluator KE projektów składanych do programów ramowych, członek krajowych i europejskich grup roboczych, delegat rządowy do Komitetów Programowych przy KE w obszarach związanych z rozwojem kariery naukowej i współpracy międzynarodowej. Konsultant i realizator projektów europejskich, w tym koordynator sześciu projektów. Przez 9 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora KPK PB UE. Obecnie koordynuje działania MSCA oraz polskiej sieci EURAXESS, którą założyła w 2004r.

 

SEBASTIAN GRABOWSKI

Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Polska

Panelista w debacie „Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie”

Sebastian Grabowski ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Danych, Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Od 16 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej  tematyce Otwartych Danych –„BIHAPI”   www.bihapi.pl.  Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w Inteligentnych Miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

 

Dr DOMINIK BATORSKI

Chief Scientist, Sotrender, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Panelista w debacie „Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie”

Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w ICM na Uniwersytecie Warszawskim z działalnością doradczą i biznesową. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne, m.in. zakładał i do 2010 rozwijał dział business intelligence w Gadu-Gadu. Jest współtwórcą Sotrender’a – firmy tworzącej narzędzia analityczne do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych w oparciu o dane. Od 2014 roku organizuje comiesięczne spotkania Warsaw Data Science Meetup, które służą wymianie wiedzy i integracji społeczności ponad 3tys. osób zajmujących się pracą z danymi.

 

Dr JACEK ADAMSKI

Inwestor prywatny działający na własny rachunek od 2013 roku. Kieruje Lewiatan Business Angels – jedną z największych w Polsce sieci prywatnych inwestorów (tzw. „aniołów biznesu”).

Temat warsztatu nr 1: Chcę założyć start-up. Jak to się robi?

1.  Kto i kiedy w ogóle powinien rozważać podjęcie działalności gospodarczej lub założenie firmy? Jakimi minimalnymi zasobami powinniśmy dysponować, aby założenie firmy stało się realna opcją? Co robić, gdy nie mamy niektórych niezbędnych zasobów?

2.  Start-up czyli innowacyjna spółka kapitałowa jest zawsze pracą zespołu ludzi. Czy mamy taki zespół? Czy umiemy kierować zespołem? Różnice pomiędzy możliwymi ścieżkami, w zależności od formy komercjalizacji.

3.  Mnóstwo praktycznych porad jak rozmawiać z inwestorami kapitałowymi, gdy to środki finansowe są tym zasobem, którego nam brakuje.

Inwestor prywatny, od 5 lat koordynujący działania Lewiatan Business Angels (LBA) grupy prywatnych inwestorów głównie z Polski (ale też zza granicy), zainteresowanych projektami inwestycyjnymi na wczesnych etapach rozwoju (tj. „zasiewu”, „start-up” oraz będących w fazie wczesnego wzrostu). Zaangażowany także w działalność kilku funduszy wysokiego ryzyka jako osoba kluczowa i/lub udziałowiec. W LBA selekcjonuję pozyskiwane projekty inwestycyjne oraz  pomagam wybranym zespołom w ich pracy nad modelami biznesowymi, kwestiami ochrony własności intelektualnej oraz przygotowaniem profesjonalnych prezentacji dla inwestorów. Typowa wielkość pojedynczej inwestycji to 0,3 do 1,2 mln PLN, przy horyzoncie inwestycyjnym nie dłuższym niż 3-4 lata.

 

Dr LIDIA STĘPIŃSKA – USTASIAK

Radca Prezesa,

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Panelistka w debacie „Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie”

Temat warsztatu nr 2: Jak podejmować/inicjować współpracę z firmami

Mimo tego, że instytucje finansujące naukę, media, a także uczelnie i firmy wiele mówią o konieczności bliskiej współpracy między nauką a biznesem, polskie przedsiębiorstwa ciągle uchodzą za mało innowacyjne. Choć współpraca z naukowcami to dla firm szansa na tworzenie nowych rozwiązań, na drodze do efektywnej współpracy stoi wiele barier. Ich pokonanie zależy również od naukowców. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:

– przyjrzeć się różnym możliwościom współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami sektora publicznego oraz specyfice różnych modeli współpracy,

– zapoznać się z typowymi barierami utrudniającymi nawiązanie współpracy,

– zaplanować własne działania (dla jednostki naukowej lub indywidualne), które pozwolą rozwinąć współpracę z firmami i instytucjami.

 

Socjolożka, specjalizuje się w tematyce wiedzy eksperckiej oraz społecznych konsekwencji rozwoju technologii. Rozprawę doktorską na ten temat obroniła w Instytucie Socjologii UW. Obecnie pracuje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i odpowiada za komunikację społeczną oraz za działania edukacyjne związane z rozwojem rynku telekomunikacji. W  ICM UW zajmowała się komunikacją i rozwojem projektów edukacyjnych. Odpowiadała także za promowanie otwartości danych i publikacji w Platformie Otwartej Nauki oraz pełniła funkcję National Open Access Desk w projekcie OpenAIRE, stworzonym przez Komisję Europejską, aby usprawnić dostęp do treści naukowych. Zanim rozpoczęła pracę w sektorze publicznym, pracowała przez kilkanaście lat w prywatnych przedsiębiorstwach: jako rzecznik prasowy UPC Polska oraz menedżerka odpowiedzialna za komunikację w Orange i Amice Wronki.

 

IZABELA STEFANIAK

People Team Graduate w  Arm Ltd,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Temat warsztatu nr 3: Humaniści w sektorze prywatnym

W trakcie warsztatu odpowiemy na pytania:

  • Czy humaniści są potrzebni sektorowi prywatnemu i jeśli tak to komu i do czego? – sektor IT i nowych technologii, na przykładzie Arm Ltd.,
  • Jak przygotować się do (współ-) pracy w sektorze prywatnym?

Poruszymy kwestie:

  • Rozwojowe myślenie (Growth mindset) – czyli o potrzebie uwolnienia własnego potencjału do rozwoju talentu i umiejętności,
  • Zmiana i przełom a rozwój kariery zawodowej,
  • Negocjacje a pozycja zawodowa.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą tematyki zmian na rynku pracy w związku z rozwojem mediów społecznościowych. Pracę doktorską o tej tematyce napisała pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Doroty Kotlorz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wielokrotnie pełniła rolę prelegenta na konferencjach organizowanych w kraju oraz za granicą.

Obecnie pracuje w jednej z najważniejszych na świecie firm zajmujących się architekturą mikroprocesorów – Arm Ltd, gdzie zajmuje się rekrutacją i zarządzaniem talentem.

 

Dr KAROLINA DZWONEK

Dyrektor Działu Biologii,

OncoArendi Therapeutics SA

 

Panelistka w debacie „Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie”

Temat warsztatu nr 4: Jakie umiejętności są poszukiwane przez sektor prywatny

Na warsztacie poruszymy temat podobieństw i różnic w specyfice pracy akademickiej i pracy w firmie. Zdefiniujemy co wykorzystać z doświadczenia naukowego w pracy w sektorze prywatnym, co oznacza profesjonalizm w obu tych środowiskach i jak efektywnie stać się integralną częścią nowego zespołu. Przedyskutujemy jak przygotować CV aby zostać zaproszonym na rozmowę oraz na co zwrócić uwagę podczas spotkania rekrutacyjnego. Zastanowimy się nad celami i motywacją w budowaniu kariery, nad tym jak podejmować decyzje i na jakiej podstawie ostatecznie wybrać miejsce pracy.

Karolina jest Dyrektorem Działu Biologii firmy biotechnologicznej, której celem jest opracowywanie nowych leków. Z wykształcenia jest biotechnologiem, z doktoratem z zakresu biologii molekularnej. Prowadziła badania naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Centrum Onkologii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołami badawczymi oraz zarządzaniu projektami drug discovery. Doradzała w kwestiach zwiększenia aplikacyjności badań i rozwoju biotechnologii w Polsce. Prowadziła szkolenia z zakresu budowania zespołu, sposobów prezentacji, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

MAGDALENA JAGIELSKA

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

Temat warsztatu nr 5: Jak zdobyć doświadczenie w sektorze nieakademickim podczas studiów doktoranckich

Podczas warsztatu uczestnicy przeanalizują możliwości zdobycia doświadczenia w sektorze nieakademickim a także ich specyfikę i różnice środowiskowe. Przeanalizujemy dostępne możliwości dofinansowania oraz sposoby zdobycia komercyjnego doświadczenia zawodowego na praktycznych przykładach. Skupimy uwagę również na ukierunkowaniu swoich poszukiwań i dopasowaniu ich do całości planowanej ścieżki kariery.

Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz strateg ds. innowacji pracujący w firmie konsultingowej Innovatika. Magda zajmuje się tworzeniem strategii nowych usług i produktów (wśród klientów: Braster, Bank Millennium S.A, Getin Noble Bank, Empik, Ministerstwo Rozwoju, Tauron, Sony Music Entertainment i inne).

Wcześniej przez 4 lata pracowała w instytucie naukowym na Uniwersytecie Warszawskim współpracując równocześnie z branżą nieakademicką. Pracowała zarówno z klientami korporacyjnymi, jak i ze start-upami m.in. w amerykańsko-włoskim start-upie Empatica, spin-offie MIT Media Lab. Stypendystka programu Praxis Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

ŁUKASZ WŚCIUBIAK

Rzecznik Patentowy

Politechnika Krakowska

Temat warsztatu nr 6: Prawa własności intelektualnej w działalności naukowej

Co chronią prawa własności intelektualnej? Natura twórczości. Prawa o charakterze majątkowym i osobistym. Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej. Kiedy publikować swoje osiągnięcia? Na co udzielane są patenty i jak je zdobyć? Sytuacja prawna twórczego pracownika. Na czym polega uwłaszczenie naukowca? Pomysły na własność intelektualną w programach ramowych.

Rzecznik patentowy, prawnik. W 2006 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo, a w 2010 r. Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego został wpisany na listę rzeczników patentowych.

Od grudnia 2007 do kwietnia 2014 r. zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. prawnych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Od 2012 r. rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

Autor i prowadzący wielu szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej jak i prawa cywilnego. Autor szeregu publikacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa cywilnego oraz problemów prawnych w Programach Ramowych UE.

Wolny czas poświęca na czytanie książek science-fiction, gry i treningi kendo.

 


EWA KLUCZEK – WOŹNIAK
psycholog, coach,  doradca kariery w Biurze Karier Politechniki Warszawskiej, członek Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier

AGNIESZKA SKOWROŃSKApsycholog, doradca kariery w Biurze Karier Politechniki Warszawskiej, członek Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier

Temat warsztatu nr 7: Naukowiec w sektorze prywatnym. Strategie efektywnego działania

Efektywne działanie zakłada przemyślaną strategię, w której jest przestrzeń na świadomość swoich talentów, ustalenie  priorytetów, celów i planu. Ważną rolę odgrywa tu także znajomość otoczenia zewnętrznego, w którym działamy. Zapraszamy na warsztat, w takcie którego uczestnicy będą mieli okazję zdefiniować swój cel (praca w sektorze prywatnym lub akademickim), stworzą plan działania (w oparciu o porównanie tych sektorów, z uwzględnieniem oczekiwań wobec pracowników, sposobu pracy i kultury organizacyjnej),  a także poznają techniki wspierające ich w efektywnym działaniu (koncentracja na celu, motywacja).

 

Absolwentka Psychologii SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET oraz Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w  poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre.

 

Agnieszka Skowrońska

Absolwentka Psychologii KUL, Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET oraz CoachWise Coaching Essentials. Od 12 lat pracuje z inżynierami, zajmując się rekrutacją, a obecnie doradztwem w obszarze planowania i rozwoju kariery. Prowadzi konsultacje doradcze w oparciu o testy psychologiczne, konsultacje dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. W swojej pracy stosuje metody coachingowe oraz elementy Racjonalnej Terapii Zachowań.