Dzień III

 

DARIUSZ AKSAMIT

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, asystent

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, prezes

 

Temat warsztatu nr 1: Zarządzanie projektem badawczym

Jak często robisz coś na ostatnią chwilę? Im większe przedsięwzięcie, większy budżet, więcej zaangażowanych ludzi, tym trudniej nadrobić wszystko w jedną zarwaną noc… Jak skutecznie realizować projekt, od kreatywnego etapu pomysłu i planowania, przez sprawne egzekwowanie planu, po zakończenie i sprawozdanie go wraz z promowaniem wyników swoich prac? Podstawy zarządzania projektami, wraz z przydatnymi narzędziami, które wspierają ten proces.

Fizyk medyczny, asystent na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dawniej zastępca kierownika ds. technicznych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, starszy referent ds. badań i projektów w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, animator w Centrum Nauki Kopernik, dziś Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, zrzeszającego naukowców-popularyzatorów. Prowadził projekty wewnątrzuczelniane (granty dziekańskie i rektorskie), granty (eNgage Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), projekty między organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi (m.in. Centrum Nauki Kopernik, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Poznańskie Inkubatory Przedsiębiorczości).

 

Dr hab. PIOTR WASYLCZYK

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt

University College London, visiting lecturer

www.wasylczyk.com

Temat warsztatu nr 2: Więcej niż slajdy – efekty(o)wne prezentacje naukowe

Ilu ciekawych, wciągających, inspirujących prezentacji wysłuchałeś ostatnio na konferencjach, seminariach i konwersatoriach?

Moje osobiste statystyki (obejmujące głównie fizykę, inżynierię i nauki o życiu) wskazują na około 10-20%. Reszta jest często trudna do zniesienia przez 20, nie mówiąc już o 45 minutach.

Czy musi tak być? Czy można inaczej opowiadać o skomplikowanych zagadnieniach, którymi zajmujemy się w laboratoriach, bibliotekach i na wykopaliskach? A jeśli tak, to jak to robić?

Podczas warsztatów krążę wokół tych pytań, w szczególności staram się tak poprowadzić uczestników, by sami mogli znaleźć na nie odpowiedzi, które będą najbardziej użyteczne dla nich samych. Daję wiele praktycznych wskazówek, które mogą być punktem wyjścia przy wyborze i opracowaniu materiałów do prezentacji, układaniu ich w opowiadanie, przygotowaniu slajdów i rekwizytów (jeśli zdecydujesz się ich użyć), radzenia sobie z podchwytliwymi pytaniami i prezentacyjną tremą.

Dr hab. Piotr Wasylczyk jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz visiting lecturer na Univeristy College London. Studiował (najczęściej fizykę) w Warszawie, Uppsali i Amsterdamie, poza Uniwersytetem Warszawskim pracował również (najczęściej jako fizyk) w Oxfordzie i Florencji. Po wielu latach budowania laserów i wymyślania nowych metod pomiarów impulsów laserowych zajął się wytwarzaniem struktur o ciekawych własnościach optycznych za pomocą druku 3D w nanoskali oraz konstruowaniem mikrorobotów inspirowanych żywymi stworzeniami i robotów wspomagających chirurgów przy operacjach oka. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i finalistą polskiej edycji konkursu Fame Lab w 2016 roku.

Nie mogąc ścierpieć nudnych i niezrozumiałych wystąpień na konferencjach naukowych, zaczął nauczać sztuki prezentacji, najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, potem również na innych uczelniach, w studenckich kołach naukowych i firmach high-tech w Polsce i Wielkiej Brytanii.

W 2017 r. nakładem PWN ukazała się pierwsza, adresowana specjalnie do naukowców, książka „Prezentacje naukowe” jego autorstwa.

 

JULITA MUCHA

certyfikowany coach, trener, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

 

 

 

AGATA ZARZYCKA

doradca kariery, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

 

Temat warsztatu nr 3: Zarządzanie marką młodego naukowca

Zbudowanie własnej marki i efektywne zarządzanie nią to najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie zawodowej satysfakcji.  Podczas naszego warsztatu dowiesz się, jak profesjonalnie budować wizerunek młodego naukowca i posługiwać się nim w kontakcie z przedstawicielami nauki, biznesu czy mediów. Zajęcia pomogą zdefiniować Twoją własną markę, zarządzać nią w mediach społecznościowych, a dzięki kilku prostym narzędziom być zawsze gotowym do skutecznej prezentacji swoich badawczych dokonań. Pokażemy też, jak zadbać o spójność marki młodego naukowca i unikać niepotrzebnych wpadek.

Julita Mucha

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier, posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu selekcji i rekrutacji do pracy. Przez 5 lat kierowała Centrum Karier w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa. Pełniła również funkcję Kierownika Działu Współpracy z Otoczeniem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zakres prac związany z obsługą pracodawców, sponsorów, studentów i absolwentów). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), a także Akademii Profesjonalnego Rekrutera GoldenLine. Współorganizatorka Akademickich Targów Pracy JOBBING oraz projektu rekrutacyjnego CAREERDATE.

Agata Zarzycka

Założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier. Związana ze środowiskiem także poprzez pracę w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie jako Dyrektor Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, dyplomowana trenerka Szkoły Trenerów Biznesu INTRA. Inicjatorka licznych projektów szkoleniowych i employer brandingowych realizowanych m.in. na uczelniach, koordynatorka projektów Stowarzyszenia ABK (Akademickich Targów Pracy JOBBING, projektu rekrutacyjnego CAREERDATE). Prowadzi wykłady akademickie (SGSP), szkolenia i konsultacje z zakresu planowania kariery i skutecznej autoprezentacji.