Program – dzień I

Drodzy Uczestnicy, ponieważ dbamy o środowisko i nie będziemy rozdawać programów w formie papierowej, prosimy o pobieranie ich na urządzenia mobilne w formacie PDF.

PROGRAM W PDF

SPRAWDŹ, JAK TO ZROBIĆ

Data: 24 października 2017 r.
Miejsce: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW 
Żwirki i Wigury 101, Warszawa (Lokalizacja)

 • 8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników przy kawie
  9:00 – 9:30 Otwarcie spotkania – prof. Aleksander Bobko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020
  O Projekcie Naukowiec – jak pisać, aby wygrać – Anna Wiśniewska, Koordynator EURAXESS w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  Aula na parterze

CZĘŚĆ 1 : OFERTY ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ (Aula na parterze)

 • 09:30 – 09:50 Wykład otwierający o karierze naukowej – dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
  09:50 – 10:20 Jak sieć EURAXESS wspiera rozwój naukowców (15 min.) – Monika Zaremba, EURAXESS, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  Akademickie Biura Karierjak doktorant/młody naukowiec może skorzystać z ich potencjału w planowaniu kariery (15 min.) – Agata Zarzycka, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

  10:20 – 10:35 Przerwa (15 min.)
  10:35 – 12:30 Możliwości udziału młodych naukowców w Horyzoncie 2020 (10 min.) – Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  Jak udział w grantach Marie Skłodowskiej-Curie wpłynął na rozwój mojej kariery – doświadczenie stypendystki (20 min.) – dr Maria Górna, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, założycielka i przewodnicząca (2016/2017) Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association

  Oferta Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców (10 min.) – dr Jerzy Frączek, Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu, Narodowe Centrum Nauki

  Doświadczenia stypendysty grantów NCN (20 min.) – Agata Zborowska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

  Oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla początkujących naukowców (10 min.) – dr inż. Dariusz Łukaszewski, Koordynator programu TEAM-TECH, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  Doświadczenia stypendysty grantów FNP (20 min.) – dr Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

  Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla młodych naukowców (20 min.) – Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  12:30 – 13.30 Lunch (1 godz.)

13:30 – 16:15 CZĘŚĆ 2: MAPA TWOJEJ KARIERY – STOLIKI DYSKUSYJNE

Każdy uczestnik może zapisać się na maksymalnie 3 stoliki, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń. Dyskusje przy stolikach trwają 45 min., po czym następuje zmiana stolika. 

Stolik 1.

 • Jak wybrać najlepszy grant dla siebie – przy stoliku porozmawiamy o tym, jak z szerokiej oferty różnych grantów/stypendiów wybrać ten odpowiedni dla swojej sytuacji, który umożliwi rozwój badań i kariery naukowej oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby uzyskać dany grant. Dyskusja może zawierać również elementy najczęściej popełnianych błędów we wnioskach grantowych.
 • Prowadzący: Anna Wiśniewska – Koordynator Marie Skłodowska-Curie Actions, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE,
 • dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek i dr Jerzy Frączek – Koordynatorzy Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu, Narodowe Centrum Nauki
 • dr Dariusz Łukaszewski – Koordynator programu TEAM-TECH, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • parter, sala 0.117

Stolik 2.

 • Elementy udanej kariery naukowej dyskusja będzie się obracać wokół tematu budowania własnej pozycji w nauce od wczesnych etapów kariery. Na co zwrócić uwagę już na studiach? Jak ważne są oceny i co jeszcze można zrobić? Jak można dostać się na doktorat ze stypendium? Jak wybrać swojego promotora i przyszłą grupę badawczą? Czy młodemu naukowcowi potrzebny jest mentor? Jak to jest pracować i studiować za granicą? Czy mobilność jest naukowcowi potrzebna? Kiedy zdecydować o robieniu kariery w nauce? Omówimy, co pomaga w odniesieniu sukcesu w świecie nauki i jak świadomie kierować rozwojem swojej kariery.
 •  Prowadząca: Dr Maria Górna, Kierownik Grupy Biologii Strukturalnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, założycielka i przewodnicząca 2016/2017 Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association
 • parter, sala 0.36

Stolik 3.

 • Zaplanuj swój doktorat (dla początkujących doktorantów) – realizowanie doktoratu to ciekawa przygoda, ale też wielkie wyzwanie. Przy moim stoliku porozmawiamy o tym, jak efektywnie zrealizować doktorat i jak zaplanować poszczególne działania w czasie. Ważnym elementem będzie refleksja nad indywidualnymi motywami pracy naukowej, celami i zasobami, a także preferencjami w zakresie stylu pracy. Stolik ma charakter uniwersalny – omawiane zagadnienia nie zależą od kierunku studiów doktoranckich i reprezentowanej dziedziny naukowej.
 • Prowadząca: dr Joanna Szen-Ziemiańska, Pełnomocnik Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ds. Karier Młodych Naukowców i Mentoringu Naukowego, Uniwersytet SWPS
 • 5 piętro, sala 5.02

Stolik 4.

 • Jak budować sieć naukowych kontaktów zawodowych – nieodzownym elementem pracy naukowej jest zakorzenienie pracy badawczej w środowisku akademickim. Naukowcy nie są bowiem „samotnymi wilkami” – wchodząc w świat nauki, szybko możemy się przekonać, iż interesujące nas zagadnienia są zazwyczaj przedmiotem zainteresowań innych badaczy. Nie należy tego faktu jednak postrzegać w kategoriach zagrożenia, lecz uczynić z niego  atut. Szeroko rozumiana współpraca z badaczami będącymi specjalistami w naszej tematyce jest bowiem tym, co umożliwia nam wypłynięcie „na szersze wody”. W ramach warsztatu, będziemy dyskutować o następujących kwestiach: Czy badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, osadzone w kontekście lokalnym, mają szansę zainteresować zagranicznych badaczy? Jaką rolę w odnalezieniu swojego miejsca w świecie nauki odgrywają konferencje? Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze konferencji (w warunkach zwykle ograniczonego budżetu?) Jak zostać zaproszonym na staż naukowy, w tym w zagranicznym ośrodku badawczym? W jaki sposób poszukiwać partnerów do współpracy przy projektach badawczych?
 • Prowadząca: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • parter, sala 0.38

Stolik 5.

 • Jak skutecznie publikować – skuteczne publikowanie to podstawa pracy każdego naukowca. Odbędziemy krótką dyskusję na temat tego, gdzie warto publikować, o tym jak różny jest to wybór w zależności od dyscypliny, w której pracujemy oraz co istotne jest z punktu widzenia wydawnictwa w procesie publikowania. Na koniec przedyskutujemy  plusy i minusy otwartego dostępu do publikacji.
 • ProwadzącaKatarzyna Kryszczuk, Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorantka w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
 • parter, Aula

Stolik 6.

 • Po co mi umiejętności miękkie? Część z nas kojarzy rozwój umiejętności miękkich głównie ze stratą czasu. W końcu, jako naukowcy cenieni jesteśmy przede wszystkim za wiedzę merytoryczną, prawda? Inni potrafią spędzić znaczną część swojego czasu budując sieć kontaktów lub popularyzując naukę – nieraz z negatywnym wpływem na wyniki badań. Jak złapać odpowiedni balans między rozwojem umiejętności miękkich i twardych? Po co nam w ogóle te pierwsze? Odpowiedzi na te pytania postaramy się znaleźć wspólnie w oparciu o doświadczenia ze świata akademii, biznesu i instytucji kultury.
 • Prowadzący: dr Jakub Bochiński, Współtwórca Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki
 • parter, Aula

Stolik 7.

 • Jak zwiększać zasięg oddziaływania, czyli popularyzacja nauki – czy warto mówić laikom na czym polegają nasze badania? Czy komunikacja naukowa ma wpływ na naszą karierę naukową? Jak dotrzeć do ludzi z naszym przekazem? Czy transfer wiedzy musi być jednostronny, jak dotrzeć do odbiorców, czy treść i forma(!) przekazu powinna się zmieniać w zależności od grupy docelowej, czy wszyscy muszą robić to tak samo czy można znaleźć swój styl, odpowiedni do upodobań i możliwości odbiorców i nas samych?
 • Prowadzący: Dariusz Aksamit, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki
 • 4 piętro, sala 4.31

Stolik 8.

 • Interdyscyplinarność w badaniach naukowych – będziemy rozmawiać o wartości interdyscyplinarności, korzyściach  jakie może przynosić, ale i związanym z nią ryzyku. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co definiuje prawdziwe badania interdyscyplinarne i jak zbudować udana współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki. Zastanowimy się też, jak skutecznie przygotować wnioski grantowe na interdyscyplinarne projekty badawcze.
 • Prowadząca: Dr Anna Ajduk, Wydział Biologii UW, Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN
 • 3 piętro, sala 3.29

Stolik 9.

 • Płeć w badaniach naukowych – dyskusja koncentrować się będzie wokół trzech zagadnień związanych z płcią i badaniami naukowymi. Po pierwsze, zastanowimy się, czym jest równowaga płci (gender balance) w badaniach naukowych i dlaczego grantodawcy wymagają uwzględniania tego czynnika przy projektowanych badaniach, zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych. Po drugie, spojrzymy na to, jakie znaczenie dla badań ma płeć samego badacza (wybór przedmiotu badań, perspektywa badawcza). Po trzecie zastanowimy się, jakie ograniczenia i możliwości ma płeć w karierze naukowej i jak się to zmienia w historii.
 • Prowadząca: dr Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki PAN, wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN
 • parter, sala 0.03

Stolik 10.

 • Skuteczna autoprezentacja młodego naukowca w dokumentach aplikacyjnych i serwisach społecznościowych – przy stoliku porozmawiamy o tym, jak i gdzie prezentować swoje doświadczenie, osiągnięcia i umiejętności, aby odnieść sukces w procesach rekrutacji (w CV, liście motywacyjnym, na rozmowie rekrutacyjnej) oraz jak i gdzie zaistnieć w sieci.
 • Prowadzące: Julita Mucha i Agata Zarzycka, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier
 • parter, sala 0.37
W celu zapoznania się z sylwetkami prelegentów zapraszamy do odwiedzenia zakładki Prelegenci.

 

Program – dzień II  Program – dzień III