Program – dzień II

Drodzy Uczestnicy, ponieważ dbamy o środowisko i nie będziemy rozdawać programów w formie papierowej, prosimy o pobieranie ich na urządzenia mobilne w formacie PDF.

PROGRAM PDF

NAUKA KARIERA BIZNES

Data: 25 października 2017 r.
Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa (Lokalizacja)

 • 09:00 – 09:30

  Rejestracja przy kawie (parter)

  09:30 – 10:00

  Otwarcie spotkania – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020

  Sektor nieakademicki w Projekcie NAUKOWIEC – Anna Wiśniewska, Koordynator projektu i sieci EURAXESS w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  4 piętro, Aula 4.05

10:00 – 12:00 CZĘŚĆ 1: DEBATA „Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie” (4 piętro, Aula 4.05)

 • 10:00 – 12.00

  Dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami działów badawczo-rozwojowych małych i dużych firm oraz młodymi naukowcami, którzy założyli i prowadzą firmy, na temat możliwości współpracy i potrzeb obu sektorów, mająca na celu odpowiedź na pytania:

  Dlaczego sektor nieakademicki potrzebuje naukowców, jak wygląda praca w sektorze nieakademickim, jakich umiejętności wymaga w odróżnieniu od pracy w sektorze akademickim?

  Moderator debaty – Anna Wiśniewska, Koordynator projektu i sieci EURAXESS w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  Paneliści:

  •  dr Karolina Dzwonek – Dyrektor ds. Biologii, OncoArendi Therapeutics SA

  •  Sebastian Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Polska

  •  dr Lidia Stępińska-Ustasiak – Radca Prezesa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

  •  dr Dominik Batorski – Chief Scientist, Sotrender, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

  Pytania od uczestników

  12:00 – 13:00

  Lunch

13:00 – 16:15 CZĘŚĆ 2: 7 równoległych mini warsztatów

Każdy uczestnik podczas rejestracji wybiera 1 warsztat
Czas trwania mini-warsztatów – 3 godziny (z przerwą):

 • 13:00 – 14:30

  I część Warsztatów

  14:30 – 14:45

  Przerwa kawowa

  14:15 – 16:15

  II część Warsztatów

Warsztat 1.

 • „Chcę założyć start-up. Jak to się robi?”. Od czego zacząć, o czym trzeba wiedzieć, aby założyć firmę, jakie są wyzwania i korzyści?
 • – Kto i kiedy w ogóle powinien rozważać podjęcie działalności gospodarczej lub założenie firmy? Jakimi minimalnymi zasobami powinniśmy dysponować, aby założenie firmy stało się realna opcją? Co robić, gdy nie mamy niektórych niezbędnych zasobów?
 • – Start-up czyli innowacyjna spółka kapitałowa jest zawsze pracą zespołu ludzi. Czy mamy taki zespół? Czy umiemy kierować zespołem? Różnice pomiędzy możliwymi ścieżkami, w zależności od formy komercjalizacji.
 • – Mnóstwo praktycznych porad, jak rozmawiać z inwestorami kapitałowymi, gdy to środki finansowe są tym zasobem, którego nam brakuje
 • Prowadzący: dr Jacek Adamski, szef Lewiatan Business Angels
 • 3 piętro, sala 3.21

Warsztat 2.

 • Jak podejmować/inicjować współpracę z firmami
 • O sposobach nawiązywania współpracy z sektorem prywatnym, jak rozmawiać z przedstawicielami sektora prywatnego, co trzeba wiedzieć o współpracy z tym sektorem? Mimo tego, że instytucje finansujące naukę, media, a także uczelnie i firmy wiele mówią o konieczności bliskiej współpracy między nauką a biznesem, polskie przedsiębiorstwa ciągle uchodzą za mało innowacyjne. Choć współpraca z naukowcami to dla firm szansa na tworzenie nowych rozwiązań, na drodze do efektywnej współpracy stoi wiele barier. Ich pokonanie zależy również od naukowców. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość:
 • – przyjrzeć się różnym możliwościom współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami sektora publicznego oraz specyfice różnych modeli współpracy,
 • – zapoznać się z typowymi barierami utrudniającymi nawiązanie współpracy,
 • – zaplanować własne działania (dla jednostki naukowej lub indywidualne), które pozwolą rozwinąć współpracę z firmami i instytucjami.
 • Prowadząca: dr Lidia Stępińska-Ustasiak, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki
 • 3 piętro, sala 3.07

Warsztat 3.

 • Humaniści w sektorze prywatnym
  • Czy humaniści są potrzebni sektorowi prywatnemu i jeśli tak, to komu i do czego? – sektor IT i nowych technologii, na przykładzie Arm Ltd.,
  • Jak przygotować się do (współ-) pracy w sektorze prywatnym?
 • Poruszymy kwestie:
  • Rozwojowe myślenie (Growth mindset) – czyli o potrzebie uwolnienia własnego potencjału do rozwoju talentu i umiejętności,
  • Zmiana i przełom a rozwój kariery zawodowej,
  • Negocjacje a pozycja zawodowa.
 • Prowadząca: Izabela Stefaniak – People Team Graduate w  Arm Ltd, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 3 piętro, sala 3.01

Warsztat 4.

 • Jakie umiejętności są poszukiwane przez sektor prywatny?
 • Na warsztacie poruszymy  temat podobieństw i różnic w specyfice pracy akademickiej i pracy w firmie. Zdefiniujemy co wykorzystać z doświadczenia naukowego w pracy w sektorze prywatnym, co oznacza profesjonalizm w obu tych środowiskach i jak efektywnie stać się integralną częścią nowego zespołu. Przedyskutujemy jak przygotować CV, aby zostać zaproszonym na rozmowę oraz na co zwrócić uwagę podczas spotkania rekrutacyjnego. Zastanowimy się nad celami i motywacją w budowaniu kariery, nad tym jak podejmować decyzje i na jakiej podstawie ostatecznie wybrać miejsce pracy.
 • Prowadząca: dr Karolina Dzwonek, dyrektor ds. Biologii, OncoArendi Therapeutics SA
 • 3 piętro, sala 3.07

Warsztat 5.

 • Jak zdobyć doświadczenie w sektorze nieakademickim podczas studiów doktoranckich
 • Podczas warsztatu uczestnicy przeanalizują możliwości zdobycia doświadczenia w sektorze nieakademickim, a także ich specyfikę i różnice środowiskowe. Przeanalizujemy dostępne możliwości dofinansowania oraz sposoby zdobycia komercyjnego doświadczenia zawodowego na praktycznych przykładach. Skupimy uwagę również na ukierunkowaniu swoich poszukiwań i dopasowaniu ich do całości planowanej ścieżki kariery.
 • Prowadząca: Magdalena Jagielska, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki
 • 3 piętro, sala 3.12

Warsztat 6.

 • Prawa własności intelektualnej w działalności naukowej
 • Co chronią prawa własności intelektualnej? Natura twórczości. Prawa o charakterze majątkowym i osobistym. Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej. Kiedy publikować swoje osiągnięcia? Na co udzielane są patenty i jak je zdobyć? Sytuacja prawna twórczego pracownika. Na czym polega uwłaszczenie naukowca? Pomysły na własność intelektualną w programach ramowych.
 • Prowadzący: Łukasz Wściubiak, rzecznik patentowy, Politechnika Krakowska
 • 3 piętro, sala 3.20

Warsztat 7.

 • Naukowiec w sektorze prywatnym. Strategie efektywnego działania
 • Efektywne działanie zakłada przemyślaną strategię, w której jest przestrzeń na świadomość swoich talentów, ustalenie  priorytetów, celów i planu. Ważną rolę odgrywa tu także znajomość otoczenia zewnętrznego, w którym działamy.
 • Zapraszamy na warsztat, w takcie którego uczestnicy będą mieli okazję zdefiniować swój cel (praca w sektorze prywatnym lub akademickim),  stworzą plan działania (w oparciu o porównanie tych sektorów, z uwzględnieniem oczekiwań wobec pracowników, sposobu pracy i kultury  organizacyjnej),  a także poznają techniki wspierające ich w efektywnym działaniu (koncentracja na celu, motywacja).
 • Prowadzące: Ewa Kluczek-Woźniak i Agnieszka Skowrońska, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier
 • 3 piętro, sala 3.12
W celu zapoznania się z sylwetkami prelegentów zapraszamy do odwiedzenia zakładki Prelegenci.

 

Program – dzień I Program – dzień III